Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?

I slutten av januar gikk den årlige veteranbilutstillingen i Malaga av stabelen, vår utsendte medarbeider var på plass, og rapporterer om sterkt økende interesse hos et stort publikum. Noe man kan bringe videre til bekymrede livsledsagere som synes det brukes mye penger på bilhobbyen.

Årets tema på utstillingen var 70-årsjubileet til Citroën 2CV. Der ble bilen vist i alle varianter: utstillingen startet med en grå 1956-modell og så fortsatte det med nyere modeller i alle farger og fasonger, varebiler og «terrengbilen» Mehari. 2CV ble utviklet etter krigen for å tilby franskmennene en billig, praktisk bil. Tosylindret luftkjølt boxermotor og et unikt hjuloppheng. Det påstås at et av konstruksjonskriteriene var at man skulle kjøre over en nypløyd åker med en kurv egg i setet, uten at eggene knustes. Hastigheten når testen foregår sier historien ikke noe om. Det ble også bygget en utgave med 4-hjulsdrift, med en motor foran og en bak.

Les videre

Maskiner for omlegging og avbalansering av dekk

I foreningens lokale på Fauske er nå dekk maskinene klare til bruk.
Dette er et tilbud til de av klubbens medlemmer som har behov for omlegging og avbalansering av dekk.
Maskinene skal kun betjenes av utvalgte medlemmer av foreningen.

For å avtale time, kontakt en av disse kontaktpersonene:

  • Leif Grøttem – Tlf 907 97638
  • Trond Slettmyr -Tlf  997 48532
  • Sigge Sigurdsøn – Tlf 916 68086
  • Bjørn Bugge – Tlf 913 12483

Les videre

LMKs Strategikonferanse

Da er Strategikonferansen i regi av LMK 13.01.2018 avviklet. Det ble en hardtarbeidende økt med stor konsentrasjon fra medlemsklubber i LMK. Konferansen startet klokken 10:00 og varte til 16:00 kun med avbrudd av en halv times lunch.
Konstituert styreleder Geir Iversen åpnet møtet og ønsket velkommen. Deretter ble det en innledning av Carl A. Harbitz Rasmussen. Han tok utgangspunkt i et egenforfattet brev som var sendt til styret i LMK i 2017. Det representerte en meget usminket sannhet av hvordan mange i medlemsmassen opplever LMK utenfra. Anbefalinger om å stanse personlige konflikter, advokatsalær og alt tant og fjas var ingredienser i hans tale.

Les videre

Nytt fra LMK 1/2018

Nytt år og nye muligheter.

2017 var et år som vil bli husket for mye uro både internt og eksternt i LMK. Landsmøtet 2017 var preget av flere tunge saker. Den kanskje mest dominerende og omfattende saken var knyttet til at Styret i LMK valgte å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 27. januar 2017 – lenge før avtalen normalt skulle løpe ut. LMK hadde vektige grunner for dette, og en særskilt bestemmelse i avtaleverket mellom WaterCircles Norge og LMK muliggjorde dette, da det hadde skjedd vesentlige endringer i selskapet både med hensyn til eierforhold og økonomi.
Styret i LMK ønsket at Landsmøtet 2017 skulle få innsikt hva saken dreiet seg om, og resultatet ble 85 sider bestående av vedlegg/dokumentasjon, redegjørelse og juridiske vurderinger og anbefalinger foretatt på vegne av LMK fra et av landets mest profilerte advokatkontor.
Landsmøtet vedtok med et overveldende flertall å stille seg bak Styrets vurdering, og da det «lå i lufta» at et kommende juridisk etterspill ville komme, ble det gitt aksept for at betydelige og ikke p.t. kjente advokatkostnader kunne bli resultatet. En ikke uventet konflikt fulgte, men det hele endte i et forlik i juli 2017 hvor det ble enighet om at samarbeidet fortsatte ut 2017.
Det må derfor erkjennes at mye tid og ressurser i 2017 gikk med til nettopp denne forsikringssaken. Fremdeles er det forhold rundt samarbeidet som ikke er avklart, men samarbeidsperioden er over og LMK velger nå å se fremover!

Samarbeidet med IF er påbegynt – viktig at alle med LMK-forsikring flytter.

Les videre

Nytt fra LMK 10/2017

Et turbulent år går mot hell – nye muligheter i 2018.

2017 har i stor grad vært preget av forsikringssnakk, og for utenforstående kan det lett fremstå som om LMK utelukkende er blitt til en forsikringsformidler. Det kan avkreftes her og nå, men det er ikke til å legge skjul på at den konflikten som har vært med WaterCircles Norge har vært en tidkrevende og ikke minst en kostbar prosess for Styret og Administrasjonen i LMK.  Vi håper derfor at samarbeidet med IF vil gi nødvendig stabilitet i hverdagen, slik at forsikringsordningen igjen vil bli en mer selvgående prosess. Det vil også komme vesentlige forenklinger ved søknadsprosessen, slik at dette vil avlaste LMKs Administrasjon til å vie mer tid til våre kjerneområder – drifte en organisasjon for motorhistorie og kjøretøykultur.

Strategikonferansen.

LMK ønsker en diskusjon om veien videre. Utfordringene for vår bevegelse er mange, og det er flere andre aktører på banen til dels innenfor det samme segmentet. Tiden, politiske retninger og høy inflasjon i verdien på eldre kjøretøy hemmer den rekrutteringen og etterveksten vi behøver. Målet må være at vi skaper gode løsninger i fremtiden slik at det fortsatt skal kunne være mulig å eie, bevare og bruke motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette krever av oss mer synlighet, opplysning og forståelse rundt hvilke utfordringer vi står overfor. Dette er nok ikke en jobb LMKs Styre og Administrasjon vil kunne klare alene, men dette krever en massemønstring i bevegelsen hvor vi gjør et felles løft for saken. Her vil også samarbeid med andre organisasjoner bli aktuelt for at vi i fellesskap kan skape den synligheten og slagkraften dette krever av oss.

Les videre