Vedtekter

Foreningens vedtekter ble revidert i løpet av høst 2016/vinter 2017.
I tillegg til revidering av vedtektene er det utarbeidet instrukser til styret og tillitsvalgte.
De nye vedtektene med instrukser ble vedtatt på årsmøtet 11. mars 2017.

Les foreningens vedtekter her :

Vedtekter og instrukser for Salten Motorhistoriske Forening