Styret

veteranbil.gifLeder:
Bjarne Samuelsen
Telefon: 905 60 449

Nestleder:
John Skyrud
Telefon: 901 12 191

Sekretær:
Kjell Ivar Helgesen
Telefon: 906 36318
Kasserer og Web-ansvarlig:
Kjetil Østbø
Telefon: 918 64 078

Styremedlem:
Bjørn Bugge
Telefon: 913 12 483

Styremedlem:
Trond Slettmyr
Telefon: 997 48 532

Valgkomite :
Odd Even Olafsen
Espen Qvigstad
Revisor: