Styret

veteranbil.gifLeder:
Bjarne Samuelsen
Telefon: 905 60 449
E-post: bjasam@gmail.com
Nestleder:
John Skyrud
Telefon: 901 12 191
E-post: joskyr@gmail.com
Sekretær:
Kjell Ivar Helgesen
Telefon: 906 36318
E-post: kjell.ivar.helgesen@gmail.com
Kasserer og Web-ansvarlig:
Kjetil Østbø
Telefon: 918 64 078
E-post: kjostbo@gmail.com
Styremedlem:
Bjørn Bugge
Telefon: 913 12 483
E-post:  bjo-bugg@online.no
Styremedlem:
Trond Slettmyr
Telefon: 997 48 532
E-post: trond.slettmyr@sbnett.no
Valgkomite :
Odd Even Olafsen
Espen Qvigstad
Revisor: