Om foreningen

Om Salten Motorhistoriske Forening

Salten Motorhistoriske Forening ble opprettet i 1999, men starten var allerede i 1989 under navnet NVMC avd. Indre Salten.
Da som lokalavdeling for Norsk Veteran Motorsykkel Club og med hovedsete på Fauske.
I løpet av disse årene har medlemmenes interesse utviklet seg til å omfatte nær sagt alt som har med motorhistorie å gjøre
og klubben tar mål av seg til å være en klubb for alle med interesse for motorhistorie i hele Salten.
Medlemsmassen har øket jevnt siden 1999 og vi er nå nærmere 130 medlemmer.
SMF er tilknyttet LMK, slik at vi kan tilby våre medlemmer den meget fordelaktige forsikringsordningen som
LMK har for veterankjøretøy.
Klubbens medlemmer er i dag i besittelse av alt fra gamle stasjonærmotorer, påhengsmotorer, og aggregater, via lastebiler,
traktorer og krigskjøretøy, til veteran- og klassiske motorsykler og biler.
Tilstanden på objektene spenner fra “vrak” og prosjekter, via bruksstand til nyrestaurerte perler.

 Løpspatruljen.JPG