Innkjøring til vinterlagring 11/10 kl 18:00 – klubblokale Fauske

Det er innkjøring onsdag den 11. oktober kl. 1800 for de som har lagerplassavtale på Fauske og ennå ikke parkert.

Vi har 1 ledig bilplass og flere ledige MC-plasser, kontakt Kjell Arne, 41693524.