Nytt fra LMK 4/2017

Publikumsrekord på årets Oslo Motorshow.

LMK hadde ingen egen stand på Oslo Motorshow, men var riktignok til stede og besøkte LMK-klubbenes egne stands. Her var det mye flott å se på, og det legges ned mye frivillig arbeid for å drifte et slikt arrangement fra torsdag kveld til søndag. Deltakelse fra klubbene på slike arrangementer gir innpass blant et publikum, som kanskje normalt ikke finner veien til våre motorhistoriske arrangementer. Rekruttering er viktig, og dette kan være en arena for å møte morgendagens entusiaster?

Utfordringene rundt rekruttering og fremtidsvisjoner for en samlet bevegelse var også et gjennomgående tema under Amcars Bilhobbykonferanse, som også fant sted under årets Oslo Motorshow. Her deltok et bredt spekter av foredragsholdere innen den motorhistoriske kjøretøybevegelsen i Norge. Mange av disse utfordringene vil også være sentrale når LMK innkaller til Strategikonferanse 13. januar 2018. Formell påmelding vil komme i løpet av kort tid, og det har foreløpig vært mange klubber som har vist stor interesse for arrangementet. Vi håper derfor på en bred deltakelse, slik at vi i fellesskap kan rette fokus mot de utfordringer kjøretøybevegelsen står overfor.

Les videre

GLAVA Isblokkekspedisjonen 1959

I 1959 gjennomførte GLAVA® et reklamestunt ved å frakte en isblokk på tre tonn pakket inn i glassull fra GLAVA® fra polarsirkelen til ekvator.

Isblokken ble festet på en stor lastebil og ble deretter pakket inn i verdens beste GLAVA® isolasjon. I Oslo fikk ekspedisjonen dessuten med seg 300 kg utvalgte medisiner til dr. Albert Schweitzer («Ærefrykt for livet») som noen år tidligere hadde mottatt Nobels Fredspris. Verdens største reklameidé var igang.

I løpet av 27 døgn tilbakela ekspedisjonen 12.000 km under ledelse av Glava-ingeniør Sivert Klevan. Ferden gikk fra Polarsirkelen til Ekvator. Isblokkekspedisjonen vakte stor oppmerksomhet i Europa og USA, og den dristige isolasjonsprøven ble fulgt av et stort pressekorps. Pressefotograf Sverre A. Børretzen skrev boken «Hoa Hoa Sahara» og filmfotograf Arne Palm laget filmen.

Nytt fra LMK 3/2017

Et marked i utvikling;
Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og negative. LMK kunne for noen uker siden med glede meddele LMK-klubbene at LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med virkning allerede fra nyttår 2018.
Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker på en enklest mulig måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.

Ny aktør – KNA-Klubbforsikring;
LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen har dette vært de to mest fremtredende aktørene på dette markedet i Norge. Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del i dette markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge, som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.,

Les videre

Mandagens dugnad ved klubblokalet i Bodø

Så var denne ukens første oppdrag innfridd. Takk til John, Kjell, Oluf og et nytt medlem som heter Martin. Arbeidsgjengen møttes klokken 17:00 og var i gang 17:01.
Det ble en voldsom start med riving av bordkledning, sortering, rydding i henger osv. Etter en liten time i veggen kunne vi ta en rask vurdering av tilstanden. Det var oppløftende. Svilla var gåen en meter til venstre for døren (ny dør er montert tidligere i høst). Ellers var det meste ok. Arbeidet ble lagt ned ca. klokken 19:00. Da hadde mørket fanget oss fullstendig. Egen hodelykt kan man med fordel benytte når man skal ta seg rundt i de mørke sonene.
I morgen er det ny runde, da med Daniel som leder og reparasjon av svill samt litt stendere. kanskje kan vi begynne med isolasjon og tyvek allerede i morgen :-).
Takk til de som var med i kveld både for arbeidet og gode historier, jeg fikk i tillegg lære hvorfor en vei i Bodø heter Isdamveien :-/.
Vi ses i morgen kveld
MVH Bjarne

Dugnad 23.10 – 26.10

Hei kjære medlem

I den uken som vi nå går inn i skal det utføres et arbeid på bakveggen i klubblokalet i Geitvågen (GV).
Det er den hittil største jobben som vi tar fatt på i klubblokalet og vi trenger mange hender for å lykkes med dette. Vi skal rive kledning, tømme for isolasjon, skadevurdere reisverk og svill samt evt. hvilke tiltak som må utføres (dette tar Daniel seg av), isolere, kle med Tyvek, få på klemliste og legge plater.
Vi satser på å arbeide mandag til torsdag og du er like velkommen alle dagene.

Daniel sin plan for kommende uke:

Les videre

Nytt fra LMK 2/2017

Hovedforfall og oppsigelse:

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende:

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.
2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.
3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

Klubbenes informasjon til medlemmene:
Det blir viktig at klubbene løpende kommuniserer ut til medlemmene nyheter fra LMK. Dette skjer via medlemsblader, hjemmesider, Facebook og øvrige utsendelser. Dette blir avgjørende for at vi skal få til en så smidig overgang som mulig ved skifte av forsikringsselskap fra nyttår.
Oslo 19.10.2017

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

Nytt fra LMK 1/2017

Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende:

  • Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.
  • WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.
  • LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbene orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017
Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

BILHOBBYKONFERANSEN 2017

Bilhobby – en felles utfordring!

Bilhobbykonferansen_Program2017

AMCAR inviterer alle bilhobbyinteresserte til Bilhobbykonferansen 2017 på Norges Varemesse lørdag 28. oktober kl. 10:00 – 14:00. Konferansen arrangeres av AMCAR under Oslo Motorshow.

Konferansen arrangeres for 6. gang og er åpen for alle som er interessert i å komme å høre på spennende tema fra bilhobby-Norge, se vedlagte invitasjon/program!

AMCAR ønsker spesielt velkommen representanter fra alle bilhobbyklubbene i Norge, uansett merketilhørighet. Det blir i år som tidligere forskjellige foredragsholdere med spennende tema relatert til den felles utfordring bilhobbyen står ovenfor i fremtiden. Derfor er årets tema «Bilhobby – en felles utfordring», der vi vil sette søkelys på store og små utfordringer et samlet bilhobbymiljø må takle i årene som kommer.
Det er ingen påmeldingsavgift og konferansen er åpen for alle bilhobbyklubber, privatpersoner, media, politikere, industri og fagfolk med tilknytning til bilhobbyen, som er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer klubbene til å begrense antall representanter per klubb til 3 personer.

Sted: Norges Varemesse, i «Jan Mayen» salen – skiltet fra inngang vest.
Tidspunkt: kl. 10:00 – 14:00
Plassbegrensning: 150 pers. Ved stor pågang er det «first com first serve» som gjelder!

Påmeldingsfrist: Mandag 23. oktober.
Påmelding sendes skriftlig til: asbjorn@amcar.no

Vennlig hilsen AMCAR
Asbjørn Johansen
Arrangementsleder